Tres trilogías para Patricio Guzmán

Reseña de Fábio Monteiro. O cinema de Patricio Guzmán: história e memoria entre as imagens políticas e a poética das imagens

  • Ignacio Del Valle Ávila UNICAMP
Palabras clave: reseña

Resumen

Reseña de Fábio Monteiro. O cinema de Patricio Guzmán: história e memoria
entre as imagens políticas e a poética das imagens. Jundaí: Paco, 2022, 410 pp.,
ISBN: 978-85-462-2188-2

Publicado
2023-12-07
Sección
Reseñas